Tips & tricks

Wanneer bent u klaar voor de belangrijkste klant van uw leven? Onderstaand enkele tips en tricks voordat u uw onderneming verkoopt.

1. Opschonen balans
2. Bereid de verkoop tijdig voor
3. Gebruik realistiche informatie
4. De eerste indruk
5. Neem voldoende afstand
6. Beheers het overname proces
7. Onderteken de intentieverklaring niet te snel
8. Maak gebruik van de know how van adviseurs
9. Wees voorzichtig met toezeggingen

 

1. Opschonen balans
Regelmatig is de balans van de verkoper niet opgeschoond en lopen er allerlei prive en oude rekening-courantverhoudingen. Dit kan een negatief effect hebben op de waarde van de onderneming. Zorg dat een “schone“ balans gepresenteerd kan worden, kopers willen immers niet allerlei ellende aantreffen nadat ze uw onderneming hebben overgenomen.

terug naar top

2. Bereid de verkoop tijdig voor
Bij de verkoop van de onderneming komen een heleboel aspecten kijken. Begin daarom tijdig met het “verkoopklaar maken“ van de onderneming. U moet tijdig nagaan welke activiteiten goed in de markt liggen en welke minder. U bouwt de minder interessante activiteiten af en concentreert zich op de kernactiviteiten. Hoe moeilijk dat ook is, maar u dient ervoor te zorgen dat u gemist kan worden in uw onderneming.

terug naar top

3. Gebruik realistische informatie
De koper zal altijd aan de hand van het verkoopmemorandum de onderhandelingen voeren. Blijkt in een later stadium dat geen juiste informatie is opgenomen dan is er een groot risico dat de deal afketst.

terug naar top

4. De eerste indruk
De eerste indruk van de koper wil nogal eens vergeten worden. U zorgt ervoor dat alles schoon en opgeruimd is, de bedrijfsuitrusting in prima conditie is, dat het personeel vrolijk en behulpzaam is en dat er verse bloemen bij de receptie staan. Na het eerste bezoek verlaat de koper uw onderneming met een uitstekende indruk en is gemotiveerd om het traject te vervolgen.

terug naar top

5. Neem voldoende afstand
De koper zal de onderneming tegen een zo laag mogelijke prijs willen overnemen. Hij zal kritische kanttekeningen maken bij de gang van zaken in de onderneming, hetgeen irritaties kan oproepen bij de verkopende partij. Neem voldoende afstand door een adviseur in te schakelen.

terug naar top

6. Beheers het overname proces
De kans op een succesvolle afronding wordt aanzienlijk vergroot als het verkooptraject volgens een gestructureerd stappenplan verloopt.

terug naar top

7. Onderteken de intentieverklaring niet te snel
Door het verlenen van exclusiviteit aan de andere partij haken de overige potentiėle kopers veelal af, hetgeen tot afdingen op de prijs kan leiden. Pas op met het snel tekenen van een intentieverklaring.

terug naar top

8. Maak gebruik van de know how van adviseurs
Bij de verkoop van een onderneming komen een heleboel aspecten kijken. Een adviseur is doorgaans kritisch en objectief. De adviseur kent alle ins en outs van een verkooptraject, beschikt over een uitgebreid netwerk, marktkennis en onderhandelingservaring.

terug naar top