Waarderingsmethoden » intro

Bij het vaststellen van de waarde van een onderneming zijn een groot aantal waarderingmethoden te onderscheiden, die in de volgende benaderingen zijn onder te verdelen:

  • De traditionele (boekhoudkundige) benadering
  • De economische benadering
  • De marktbenadering
  • De gecombineerde benadering